Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Online
Guests: 7, Members: 0 ...

most ever online: 491
(Members: 0, Guests: 491) on 27 Apr : 19:42

Members: 98
Newest member: Blizzard
Stadgar Star-Riders Sweden
§ 1. Målsättning / bakgrund

Star-Riders Sweden är en konstellation under ISRA International Star-Riders Association med en global spridning.

§ 2. Namn

Föreningens namn är STAR-RIDERS SWEDEN som också är registrerat i ISRA i form av ett Charter of constellation.

§ 3. Syfte och målsättning
 
Syftet är att gemensamt främja intresset av Yamaha Star Motorcyklar. Målsättningen är att verka för kamratskap och intresse av Yamaha Starmotorcyklar.

§ 4. Medlemskap

1. FULL MEMBER

FULL MEMBER är den som äger/åker på en Star motorcykel och innehar ett ISRA medlemskap och på föreningens sida, i sin medlemsprofil lagt upp ISRA nummer, namn, telefon och porträttlikt foto. Flera familjemedlemmar kan vara "FULL MEMBER" men endast en "FULL MEMBER" per motorcykel har rösträtt vid omröstningar.

2. SUPPORTER

SUPPORTER är den som på föreningens sida, i sin medlemsprofil lagt upp namn, telefon och porträttlikt foto Medlemsprofil skall endast kunna ses av inloggad medlem.

§ 5. Uteslutning

Medlem eller supporter som inte har varit inloggad på föreningens sida under en period av 6 månader kommer att anses vara ointresserad av detta föreningsliv och kommer att raderas från föreningens register och måste därefter ansöka om ett nytt medlemskap. Medlemmar som uppträder så att föreningens intressen eller anseende skadas kan komma att uteslutas. Det är bara styrelsen som kan fatta beslut om uteslutning av en medlem. Medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig innan styrelsen fattar beslut om uteslutning.

§ 6. Medlemsavgift

 Medlemsavgift utgår inte. Syftet är att alla skall kunna vara med som uppfyller kraven. Klubben skall istället klara sina finanser genom
1. sponsormedel
2. gåvor
3. regaliaförsäljning
4. ev överskott från träffar och evenemang

§ 7. Verksamhetsår

Kalenderår

§ 8. Revision

Klubbens räkenskaper sköts av klubbens kassör som ska göra ett bokslut som presenteras på årsmötet.

§ 9. Årsmöte

Hålls 1 gång per år, i regel under säsong. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före utlyst årsmöte. Förslag till förändring av styrelse ska inkomma som en motion till årsmötet. Förslaget ska innehålla vem som föreslås till vilken post enligt § 13.

§ 10. Kallelser

Kallelse till årsmöte skall skickas skriftligen via mejl till alla medlemmar som finns inskrivna i klubbens register senast 4 veckor före utlyst möte.

§ 11. Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan bara göras på årsmöte, dock måste minst 5 röstberättigade medlemmar närvara.

§ 12. Rösträtt

Rösträtt har endast Full medlem enligt § 4.

§13. Styrelse

Styrelsens sammansättning utgörs av President, Vicepresident, Sekreterare, Kassör samt upp till 4 ledamöter. Enligt ISRA:s regler kvarstår sittande styrelse såvida inte motion inkommer till årsmötet om ny sammansättning av styrelsen. Vid omröstning har Presidenten utslagsröst vid lika antal röster.

§ 14. Upplösning

Om klubben skulle upplösas eller på annat sätt avslutas, tillfaller klubbens medel någon MC-organisation efter årsmötesbeslut.
October 2019
No events for this month.

MoTuWeThFrSaSu

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031