News Item: Styrelsen 2018
(Category: Misc)
Posted by JohanG
Sunday 30 August 2015 - 09:08:00

Efter årsmötet den 9 september 2018 har styrelsen följande sammansättning:

President: Johan Gustafsson, #26
Vicepresident: Ulf Jonsson, #433
Sekreterare: Sture Wasseng, #279
Kassör: Tomas Holmberg, #386
Ledamot: Ingemar Andersson, #712
Ledamot: Tomas "Glidarn" Bjuvmar, #74
Ledamot: Johnny "JohnnyBoy" Burvall, #7

För att bli medlem, maila till starriders.sweden@gmail.com.

/Johan GThis news item is from Star-Riders Sweden
( http://www.star-riders.se/home/news.php?extend.4 )